Zero Export - Hòa lưới điện mặt trời không phát điện lên lưới

Tóm tắt hệ thống

Trong trường hợp không cấp đồng hồ hai chiều để đo đếm điện năng và hợp đồng mua bán điện, để sử dụng năng lượng mặt trời theo lượng tải tiêu thụ, chúng ta cần đồng bộ năng lượng mặt trời với lưới điện. Trong giải pháp này, năng lượng mặt trời sẽ chỉ lấy điện áp tham chiếu từ lưới điện, nhưng không xuất điện ra lưới. Bằng cách này, người dùng sẽ có thể sử dụng năng lượng mặt trời nối lưới mà không cần mua bán điện.

Nguyên tắc làm việc

Khi sử dụng bộ “Zero Export”, đồng hồ đo hai chiều sẽ được lắp đặt ở phía khách hàng, hoạt động với điểm đặt tối đa và tối thiểu có thể được cấu hình thông qua phần mềm. Giải pháp này sẽ theo dõi các đồng hồ đo và inverter qua giao thức mạng cục bộ (MODBUS) để xác định tải hiện tại và giúp người dùng sử dụng năng lượng mặt trời theo tải yêu cầu. Giải pháp này sẽ giới hạn năng lượng của biến tần năng lượng mặt trời theo tải của tòa nhà và sẽ không xuất điện ra lưới.

Nhìn chung bạn sẽ có một khoảng dãy công suất từ lưới điện bơm vào và thiết bị sẽ tham chiếu công suất điện lưới đưa vào để điều chỉnh công suất inverter cho phù hợp.

Nguyên lý làm việc như sau

1. Đọc từ đồng hồ đo công suất hoạt động

2. Công suất hoạt động > Điểm đặt tối đa -> tăng công suất biến tần để công suất lưới bơm vào cấp thêm cho tải giảm về mức đã cài đặt ( tăng chỉ đến mức tối đa 100% công suất giàn pin có thể đạt được )

3. Công suất hoạt động < Điểm đặt tối thiểu -> giảm công suất biến tần để công suất lưới điện bơm vào cấp thêm cho tải tăng lên để vào mức đã cài đặt

4. Lặp lại từ bước 1

Ghi chú

- Điểm đặt tối thiểu: đây là công suất đầu vào tối thiểu từ lưới.

- Điểm đặt tối đa: là công suất đầu vào yêu cầu tối đa từ lưới điện trong trường hợp có đủ điện mặt trời được sản xuất để cung cấp cho phụ tải.

File tài liệu gốc: http://poweramr.in/public/front_end/assets/products_files/Zero%20Export-%20Technical%20Overview.pdf

Xem nhiều nhất