Mỹ Phú - Phú Mỹ Hưng

Năm thực hiện: 2019

Khu đô thị Phú Mỹ Hưng là một khu đô thị thuộc quận 7, toạ lạc ở phía Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là nơi tập trung sinh sống của những người có thu nhập cao, do Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng quản lý.

  • Tư vấn và báo giá tốt nhất cho dự án của bạn, vui lòng gọi đến 0906 798485.

• Chủ đầu tư: Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng
• Vị trí: Phú Mỹ Hưng, Quận 7. Tp. HCM