Petrolimex Petro Depot

Năm thực hiện: 2019

Với mục tiêu lấy khách hàng làm trung tâm, từ năm 1997 Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè (TKNB) đã áp dụng các tiêu chuẩn quản lý tiên tiến của thế giới, như: Hệ thống quản lý tích hợp Chất lượng - An toàn, Sức khỏe nghề nghiệp - Môi trường (QSHE) theo tiêu chuẩn ISO: 9001; ISO 14001; OHSAS 18001; Hệ thống Quản trị nguồn lực doanh nghiệp (ERP-SAP); Công cụ thực hành 5S, v.v…

  • Tư vấn và báo giá tốt nhất cho dự án của bạn, vui lòng gọi đến 0906 798485.

Trong giai đoạn sắp tới phải tiếp tục đồng bộ hóa và nâng cao hơn nữa mức độ tự động hóa, gắn kết chặt chẽ ứng dụng công nghệ thông tin để quản lý điều khiển tập trung, tăng năng suất lao động, giảm chi phí qua kho, giảm sự tham gia tác động của con người, nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng bằng sự minh bạch, tiện lợi và chuyên nghiệp, Petrolimex Sài Gòn đang hoàn thiện Đề án “Hiện đại hóa Tổng kho Xăng dầu Nhà Bè giai đoạn 2018 - 2025".

Theo lộ trình, Đề án sẽ được triển khai theo 3 giai đoạn: Giai đoạn từ 2018 đến 2020 sẽ hoàn thành cơ bản các hạng mục; giai đoạn từ 2021 đến 2025 sẽ điều chỉnh, cân đối và hoàn thiện; giai đoạn tiếp theo sẽ cập nhật, nâng cao theo các tư tưởng mới với sự đột phá và tầm nhìn dài hạn. Đề án tập trung đầu tư nâng cấp một số hạng mục chính như: An toàn phòng cháy - chữa cháy; Công nghệ xuất nhập; Hệ thống quản lý - giám sát điều khiển tự động.