ĐỈNH AN

CONSCIENTIOUS CONTRACTOR

Hệ thống điện

Hệ thống điện là mạng lưới các thành phần điện dùng để cung cấp truyền tải hoặc sử dụng điện năng. Một ví dụ cho hệ thống điện là mạng điện cung cấp điện năng cho các gia đình và công nghiệp trong một vùng.

HỆ THỐNG ĐIỆN ÁP THẤP VÀ TRUNG BÌNH
 
 
HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG
 
 
HỆ THỐNG TIẾP ĐẤT
 

2014 Năm thành lập
20 Vốn (tỷ VND)
50 Doanh thu (tỷ VND)
40 Nhân sự

Đối tác