ĐỈNH AN

CONSCIENTIOUS CONTRACTOR

Năng lượng mặt trời

Năng lượng mặt trời là năng lượng từ mặt trời được chuyển đổi thành năng lượng nhiệt hoặc điện. Năng lượng mặt trời là nguồn năng lượng tái tạo sạch nhất và dồi dào nhất hiện có và Việt Nam có một số tài nguyên năng lượng mặt trời phong phú nhất trên thế giới. Các công nghệ năng lượng mặt trời có thể khai thác năng lượng này cho nhiều mục đích sử dụng khác nhau, bao gồm tạo ra điện, cung cấp ánh sáng hoặc môi trường bên trong thoải mái và nước nóng để sử dụng trong gia đình, thương mại hoặc công nghiệp.

SẢN PHẨM

TẤM PIN NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI DÂN DỤNG/NHÀ Ở

NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI

2014 Năm thành lập
20 Vốn (tỷ VND)
50 Doanh thu (tỷ VND)
40 Nhân sự

Đối tác