Bộ hòa lưới inverter DASS 3.0i

Bộ hòa lưới inverter DASS 3.0i

  • Mã sản phẩm: DASS 3.0i
  • Giá: 14.300.000 VNĐ
Bộ hòa lưới inverter Omnik-3k-TL3-S

Bộ hòa lưới inverter Omnik-3k-TL3-S

  • Mã sản phẩm: Omnik-3k-TL3-S
  • Giá: 13.500.000 VNĐ
Bộ hòa lưới inverter Omnik-5k-TL3

Bộ hòa lưới inverter Omnik-5k-TL3

  • Mã sản phẩm: Omnik-5k-TL3
  • Giá: 14.003.000 VNĐ

Bộ hòa lưới inverter SolaX - X1-3000 AIR

Bộ hòa lưới inverter SolaX - X1-3000 AIR

  • Mã sản phẩm: SolaX - X1-3000 AIR
  • Giá: 11.286.000 VNĐ